كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
بازديدها
جستجو
صفحه داخلی
فوتر
لوگو
منو
نوار راهبري
هدر
ورود
اخبار
مرکز آموزش های مجازی دانشگاهیان
مرکز آموزش های مجازی دانشگاهیان
باهدف تعمیق بینش علمی و معرفتی راه اندازی گردید :
 
دروس ارائه شده :
-دوره تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
-دوره جریان شناسی فکری ایران معاصر
-دوره جریان شناسی ضد فرهنگ ها
-دوره خانواده و تربیت
 
دروس قابل ارائه در آینده :
-دوره جریان شناسی ادبی
-دوره آموزشی زندگی هدفمند
-دوره مهارت های زندگی و ...
آدرس پست الکترونیکی : el@nahad.ir
آدرس سایت : http://un.nahad.ir/
تلفن : 84222384-84222374-021
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر