اخبار

نشست هم اندیشی اساتید خرداد 93
نشست هم اندیشی
باعنایت به نامگذاری سال 93ازسوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد وفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی ونظر به تاکیدات معظم له مبنی برعملی واجرایی نمودن این شعار،نشست هم اندیشی با عنوان اقتصاد وفرهنگ:مدیریت جهادی دردانشگاه، باحضور42نفراز استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزارگردید.سخنران نشست آقای دکترعطالله رفیعی دانش آموخته حوزه علمیه قم ودکترای اقتصادوعضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه درابتدا به تبین وتشریح جایگاه واهمیت فرهنگ واقتصاد پرداختندوی همچنین درخصوص ارتباط اقتصاد وفرهنگ نکاتی رابیان کردند وخاطر نشان شدندکه فرهنگ تقدم رتبی بر اقتصاد دارد وافزودندکه پیشرفت اقتصاد نیازمند ملازمات فرهنگی می باشد.ایشان درادامه اشاراتی به مسائل اقتصادی وفرهنگی درزمان جنگ داشتندویادآور شدندبا برنامه ریزی مناسب وسازنده می توان به اهداف والای انقلاب ورهبری رسید.دکتررفیعی دربخش دیگری از سخنان خودگفت:برای نیل به اهداف بایداقتصاد مقاومتی را الگوقراربدهیم ونباید تنش ها وتحریم ها مارا مایوس نماید.ایشان مردم گرایی و دانش پایه بودن را از عناصرپیشرفت کشور دانستند.یادآور می شود دقایقی از نشست به پرسش وپاسخ اختصاص یافت.شایان ذکراست دکتر شیخی دبیرشورای هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاه وحجت الاسلام والمسلمین آقای مرتضوی مسوول نهادرهبری دانشگاه هرکدام ضمن تقدیروتشکرازحضوراساتیدونخبگان دانشگاه،درسخنانی به تبین نام سال 93واجرایی وعملی نمودن منویات مقام معظم رهبری پرداختند .
این نشست روزچهارشنبه مورخ7/3/93ازساعت 11لغایت 13درسالن جلسات دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزارشد.
بيشتر