اطلاعیه

نشست هم اندیشی استادان و نخبگان برگزار خواهد شد

نشست هم اندیشی استادان و نخبگان برگزار خواهد شد
به اطلاع اساتید محترم دانشگاه می رساند نشست هم اندیشی با عنوان دانشگاه های نسل سوم با رویکرد دانشگاه های مجازی در دانشگاه برگزار خواهد شد. حضور ارزشمند شما موجب غنای علمی و فرهنگی این نشست خواهد بود .

سخنران : آقای دکتر منظم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران

زمان : یکشنبه 15/9/94 ساعت 10-12

مکان : سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی
 
امتیاز دهی