اطلاعیه

نشست هم اندیشی اساتید
به اطلاع می رساند نشست هم اندیشی اساتید، نخبگان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، چهارشنبه مورخ 7/3/93 از ساعت 11-13 در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی با حضور آقای دکتر رفیعی(دکترای اقتصاد) با عنوان اقتصاد وفرهنگ : مدیریت جهادی در دانشگاه، برگزار خواهد شد.
از اساتید، نخبگان و مدیران دانشگاهی دعوت می شود در نشست مذکور حضور بهم رسانند.
 
امتیاز دهی