اخبار

پیشنهاد عجیب یک روزنامه درباره همسر رییس جمهور
کولایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و همینطور نماینده مجلس ششم، این خواسته را «فانتزی» عنوان می‌کند و بر این باور است که چنین اقدامی‌با ساختارهای خانوادگی حسن روحانی همخوانی ندارد. او در اینباره به «آفتاب یزد» گفت: «البته که روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی می‌توانند این تقاضا را از رئیس‌جمهور داشته باشند و از او بخواهند تا همسر خود را برای انجام فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تشویق کند. این روش کاملا معمول و پذیرفته شده در تمامی‌کشورهای جهان است و کسی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می‌گیرد، همسر خود را در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی به عنوان شریک و همتای خود تشویق می‌کند تا در فعالیت در این حوزه‌ها شرکت داشته باشد اما اینکه آقای روحانی چنین اقدامی‌را انجام بدهد یا ندهد موضوع دیگری است. به نظر می‌رسد، این تغییر در مورد ایشان با توجه به ساختار و الگوی حاکم بر زندگی خصوصی دکتر روحانی چندان با واقعیت سازگاری نداشته باشد بلکه بیشتر یک پیشنهاد فانتزی به نظر می‌‌رسد.»
 
امتیاز دهی