اخبار

رایزنی غیرمستقیم ایران با سعودی‌ها
مجید آقابابایی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت 9 صیاد اهل جزیره شیف بوشهر که حدود یک و نیم سال در زندان عربستان هستند، اظهار داشت: تعامل غیر مستقیمی با دولت عربستان در این زمینه صورت گرفته و از طریق دفتر ما در سازمان ملل وضعیت آنان در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: هنگامی که زمان محکومیت آن صیادان تمام شود، آزاد می‌شوند البته وزارت امور خارجه تعامل خوبی ایجاد کرده است، امید داریم که مشکلات آن صیادان زودتر حل شود.
 
 
امتیاز دهی