اخبار

سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا به آشوب کشیده شد
بنا به گزارش پایگاه «تلگراف» در پی حضور دونالد ترامپ در شهر فینیکس ایالت آریزنا هزاران تن از مخالفان نژادپرستی در بیرون از محل سخنرانی وی تظاهرات کردند که به سرعت به درگیری شدید نیروهای پلیس و مخالفان تبدیل شد.
نیروهای پلیس برای برخورد با معترضان از گاز اشک‌آور، نارنجکهای دودزا استفاده می‌کند و معترضان نیز به سمت پلیس اشیاء مختلف پرتاب می‌کنند.
«جاناتان هوارد» سخنگوی پلیس شهر فینیکس در گفتگو با رویترز گفت: مردم به سمت نیروهای پلیس سنگ و بطری پرتاب می‌کنند.
وی همچنین افزود که پلیس برای متفرق‌کردن مردم و پایان‌دادن به خشونت‌ها از گاز اشک‌آور و اسپری استفاده می‌کند.
 
امتیاز دهی