متون عمومي
نشست هم اندیشی
نشست هم اندیشی اساتید با موضوع سبک زندگی اسلامی
نشست هم اندیشی
باعنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص سبک زندگی اسلامی ونظر به عملی واجرایی نمودن منویات معظم له،نشست هم اندیشی با عنوان فرهنگ سبک زندگی اسلامی ، باحضور30نفرازاستادانو نخبگان دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزارگردید.
سخنران نشست حجت الاسلام والمسلمین آقای دکترمحمدحسین ملک زاده محقق ومدرس حوزه ودانشگاه درابتدا درخصوص معنا،نوع وسبک زندگی مطالبی را بیان داشتندوخاطرنشان شدندکه پرسش ازمعنای زندگی از پرسش های بنیادین انسان ها می باشد.دکتر ملک زاده در ادامه افزودند سبک زندگی محصول شکل گیری ویکپارچه آداب است وآداب صورتهای مقبول وپسندیده ای هستد که شایسته است رفتارها وجلوه های ظاهری انسان وجامعه انسانی مطابق آنها باشد. ایشان دربخش دیگری از سخنان خود به استناد آیات قرآن، اسلام را مکتب اعتدال معرفی کردندوافزودند دین اسلام در همه چیز راه میانه روی واعتدال را برگزیده است.شایان ذکراست دکتر شیخی دبیرشورای هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاه وحجت الاسلام والمسلمین آقای مرتضوی مسوولنهادرهبری دانشگاه هرکدام جداگانهضمن تقدیروتشکرازحضوراساتیدونخبگان دانشگاه،درسخنانی به اجرایی وعملی نمودن منویات مقام معظم رهبری  درخصوص فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی درجامعه اسلامی پرداختند.
پخش کلیپ ازسخنان مقامعظم رهبری درخصوص سبک زندگی اسلامی،توزیع کتاب دورنمایی از مکتب اعتدال نوشته محمدحسین ملک زاده(سخنران نشست)وپرسش وپاسخ ازدیگر برنامه های این نشست بود.
نشست روزسه شنبه مورخ20/3/93ازساعت 11لغایت 13درسالن جلسات دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزارشد.