متون عمومي
طرح دانش افزایی
طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی
طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی
(ضیافت اندیشه اساتید)
با عنایت به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیئت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تقویت زمینه ظرفیت های علمی و تربیتی استادان، طرح مذکور با عنوان(اخلاق علمی وحرفه ایی سطح 1و2) ازتاریخ 10تیرماه لغایت 18تیرماه 93)ماه مبارک رمضان)توسط معاونت آموزشی و دفتر هم اندیشی استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری باحضور60نفر اعضاء هیئت علمی در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی برگزار گردید. سخنران طرح حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالکریم عابدینی استاد حوزه ودانشگاه ومسوول دفاتر نهادرهبری دردانشگاه های استان قزوین با استناد به آیات وروایات درخصوص جایگاه انسان وکرامت انسانی مطالبی را بیان نمودند.همچنین ایشان در بخش های از سخنان خود به برشمردن فضایل ورذایل اخلاقی پرداختندوخاطرنشان شدندحفظ کرامت انسانی باید در سرلوحه همه کارها قراربگیرد.جلسات پرسش وپاسخ ازدیگربرنامه های این طرح بود.
درپایان با توجه به سهمیه اختصاصی مرکز هم اندیشی جهت عمره اساتید (1نفر)به قید قرعهخانم لیلی یکه فلاح به عنوان نفراصلی و آقای حمید کاریاب به عنوان نفرذخیره انتخاب گردید.
یادآور می شود این طرح به استناد دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب جلسه 231 مورخ 25/11/90 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی برگزار و در پایان به شرکت کنندگان گواهی نامه اعطاء خواهد شد.